ქესჟ: ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალები:   კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები განათლების მეცნიერებანი იურიდიული მეცნიერებანი მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია ფიზიკა კვლევები გერმანისტიკაში მათემატიკა, მექანიკა
  ქესჟ:
ენა
 კომპიუტერული მეცნიერებები და ტელეკომუნიკაციები  ISSN-s
განათლების მეცნიერებანი
ფიზიკა
მათემატიკა, მექანიკა
იურიდიული მეცნიერებანი
მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია

 This site is created using Georgian Unicode Standard coding Download Georgian Font

=Scientific=Electronic=Library=